Ανακοίνωση Τράπεζας Ηπείρου

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως:

Η Συν. Τράπεζα Ηπείρου ακολουθώντας τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, του Ν. 3601/2007 και των ΠΔΤΕ 2592/20.08.2007 και ΠΔΤΕ 2632/29.10.2010 δημοσιοποιεί πληροφορίες εποπτικής φύσεως για τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της, της κεφαλαιακής της επάρκειας και της διαχείρισης των κινδύνων που αναλαμβάνει για τα έτη 2009 και 2010. Δείτε τη σχετική σελίδα: Εποπτικές πληροφορίες. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.epirusbank.com.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply