Ανακοίνωση σχετικά με τη δράση “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Περιφέρεια ΗπείρουΗ Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», Α.Π.: 205/28/Α2 11.01.2013 όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 1493/331/A2 4-3-2013, καθορίζει ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 17:00.

Επίσης ορίζει, ότι οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας ΜΟΔ Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έως την Τρίτη 23 Απριλίου σε διαδικασία επεξεργασίας βρίσκονται περίπου 12.100 προτάσεις.

Σε απάντηση πολλών ερωτημάτων και για την ακριβή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, σας πληροφορούμε ότι:
1. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων θα τηρηθεί όπως έχει οριστεί. Δεν θα δοθεί καμία παράταση.
2. Κατά την διάρκεια των επίσημων αργιών το ΠΣΚΕ θα λειτουργεί κανονικά και θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων, όλο το εικοσιτετράωρο.
3. Το Help desk του ΠΣΚΕ θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 17:00. Επισημαίνεται όμως ότι, αιτήματα αναίρεσης οριστικοποίησης υποβολών από τους επενδυτές θα γίνονται αποδεκτά μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη, 2 Μαΐου.

Προτείνεται στους υποψήφιους επενδυτές η έγκαιρη υποβολή προτάσεων, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από φόρτο του συστήματος τις τελευταίες ημέρες.

Η ορθή υποβολή των προτάσεων και η έγκαιρη κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας, θα συντείνουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης με αποτέλεσμα τον ταχύτερο δυνατό χρόνο ένταξης των επενδύσεων και την καταβολή των επιχορηγήσεων στους ωφελούμενους επενδυτές.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ:
Γεώργιος Γιαννούσης

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply