Ανακοίνωση για το πρόγραμμα “Νέα Γνώση”

Σχετικά με δημοσιεύματα και ανακοινώσεις για προτάσεις που υπέβαλλε το ΤΕΙ Ηπείρου στο ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται τα εξής:

«« Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιφερειακούς συμβούλους, ότι η αξιολόγηση των προτάσεων που κατατίθενται στο ΕΣΠΑ γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρους, που είναι γνωστοί εκ των προτέρων σε όσους φορείς καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις.

Ανεξάρτητα της επιθυμίας ή της θέλησης του καθενός, οι κανονισμοί που υπάρχουν δεν επιτρέπουν διασταλτικές ερμηνείες, ούτε πολύ περισσότερο «χατιρικές» παρεμβάσεις γιατί εκτός των άλλων, στην πορεία τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απέρριπταν τις δράσεις και θα καταλόγιζαν τις σχετικές δαπάνες στους υπόλογους φορείς, ήτοι στους Έλληνες φορολογούμενους.

Άρα εκείνο που προέχει είναι οι φορείς που καταθέτουν προτάσεις να φροντίζουν να είναι ολοκληρωμένες και πλήρεις. Μόνο έτσι θα εκπληρώνονται οι στόχοι και οι προσδοκίες που θέτουν και δεν θα απαιτούνται πολιτικές παρεμβάσεις – που είναι αδύνατο να γίνουν – πολύ δε περισσότερο δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία της ανετοιμότητας η δήθεν έλλειψη «ίσης μεταχείρισης» και να καλλιεργούνται συναισθήματα αδικίας.

Για να μην επιχειρείται παραποίηση της πραγματικότητας, οφείλουμε να ενημερώσουμε για τα εξής:

– Στο πρόγραμμα «Νέα Γνώση» κατατέθηκαν, για τον πρώτο κύκλο συνολικά 34 προτάσεις εκ των οποίων 26 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 6 από το ΤΕΙ και 2 από το Ι.Τ.Ε.. Για το δεύτερο κύκλο κατατέθηκαν 47 προτάσεις, εκ των οποίων 40 από το Πανεπιστήμιο, 4 από το ΤΕΙ και 3 από το ΙΤΕ.

– Η αξιολόγηση τους, έγινε σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής και τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο πρόγραμμα. Ήταν συγκριτική με απαραίτητη ελάχιστη συνολική βαθμολογία και ελάχιστη βαθμολογία ανά κριτήριο. Τόσο κατά την αξιολόγηση του πρώτου κύκλου, όσο και του δεύτερου κύκλου εντάχθηκαν όλες οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν με βαθμό πάνω από το ελάχιστο.

Σημειώνεται επίσης ότι το πρόγραμμα «Νέα Γνώση» απευθύνεται σε όλους του ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας, είναι ανταγωνιστικό και βαθμολογήθηκε από ανεξάρτητους αξιολογητές εγγεγραμμένους στο μητρώο αξιολογητών της ΓΕΓΕΤ.

Τελικά από τον πρώτο κύκλο εντάχθηκαν 12 προτάσεις, που είναι όλες όσες συμπλήρωσαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του προγράμματος, ήτοι 8 από το Πανεπιστήμιο, 2 από το ΤΕΙ και 2 από το ΙΤΕ. Από το δεύτερο κύκλο επελέγησαν θετικά 15 προτάσεις, αυτές δηλαδή που συμπλήρωσαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις και όλες ήσαν του Πανεπιστημίου.

Από τα όσα παραθέσαμε προκύπτει σαφέστατα ότι δεν υπήρξε πρόθεση αρνητικής αντιμετώπισης του ΤΕΙ Ηπείρου, ούτε πολύ περισσότερο, πρόθεση να ευνοηθεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Άρα αλλού πρέπει να αναζητηθεί η ευθύνη για τη μη ωριμότητα των προτάσεων.

Η Διοίκηση της Περιφέρειας έχει εκδηλώσει την έμπρακτη στήριξη της προς το ΤΕΙ Ηπείρου, όμως δεν μπορεί να παρέμβει σε ζητήματα που έχουν σχέση με τις λειτουργικές δομές του. »»

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply