Ανακοίνωση Α. Μπέζα για οδικό άξονα Σαγιάδας – Αγ. Σαράντα

Α. ΜπέζαςΗ ελληνική πλευρά, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του έργου προτίθεται να πραγματοποιήσει περαιτέρω συναντήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (αλβανική κυβέρνηση κλπ) και στο κατάλληλο επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη του έργου και να εξευρεθεί η βέλτιστη λύση για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Την απάντηση αυτή έδωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Κούρκουλας σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην ολοκλήρωση του έργου του Οδικού Άξονα Σαγιάδα- Κονίσπολη- Άγιοι Σαράντα στη νότια Αλβανία.

Η απάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών, έχει ως ακολούθως:

«Η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του έργου «Οδικός Άξονας Σαγιάδα – Κονίσπολη – Άγιοι Σαράντα» στη νότια Αλβανία και την ιδιαίτερή του συμβολή στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη, έχει θέσει την επιτυχή ολοκλήρωσή του ως προτεραιότητα.

Ως γνωστό, το έργο βρίσκεται, επί της παρούσης, σε αναστολή, παρ’ όλο που η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη διμερή συμφωνία κατά τη φάση της κατασκευής. Αιτία είναι η εμφανής αδυναμία της Αλβανικής πλευράς να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για να χρηματοδοτήσει τις εναπομείνασες εργασίες, στον προϋπολογισμό του 2012.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί, ήδη, σε ενέργειες, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για τη συνέχιση του έργου.

Σε τεχνικο-οικονομικό επίπεδο, ο Τεχνικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών για το εν λόγω έργο έχει προβεί σε ενδελεχή έλεγχο των έως τώρα εκτελεσθεισών εργασιών και των δαπανών αυτών, ώστε να είναι ευχερέστερος ο προσδιορισμός των υπολοίπων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου και το ποσό της χρηματοδότησης που αφορά στην ελληνική και αλβανική πλευρά.

Περαιτέρω, δρομολογείται συνάντηση, αρχικώς, με την αλβανική αναθέτουσα αρχή, ήτοι το Αλβανικό Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα στη συνέχιση του έργου και να διερευνηθούν μελλοντικές απαραίτητες ενέργειες.

Η Πρεσβεία μας στα Τίρανα, εξάλλου, βρίσκεται σε επαφή με τα αρμόδια αλβανικά Υπουργεία για την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση κάθε εξέλιξης σχετικά με την τήρηση των δεσμεύσεων της Αλβανίας και την ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκ μέρους της Αλβανίας πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της χώρας των απαραίτητων κονδυλίων. Εντούτοις, σε συνέχεια παραστάσεών μας, η αλβανική πλευρά μας διαβεβαίωσε ότι προωθείται η ολοκλήρωση του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά προτίθεται να πραγματοποιήσει περαιτέρω συναντήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και στο κατάλληλο επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη του έργου και να εξευρεθεί η βέλτιστη λύση για την επιτυχή ολοκλήρωσή του».

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply