Αιτήσεις για το πρόγραμμα διανομής δωρεάν τροφίμων

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 22830/05-04-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.:660/Β’/20-4-2011) η περίοδος υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ένταξη τους στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2012 είναι από 01/01/2012 έως 31/03/2012. Για τη συμπλήρωση τους πρέπει να προσέλθουν στον αντίστοιχο Δήμο.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply